Zorg & Gezondheid

Wij staan voor doelmatige en passende zorg én ondersteuning voor inwoners.

- Ontregel de zorg in Venlo: minder papierwerk en minder regels.
- Minder regels betekent meer tijd voor zorg en ondersteuning
- Ontzorg én faciliteer de vrijwilliger en de mantelzorgers.
- Als inwoners hun ondersteuning zelf kunnen regelen, moet dat ook makkelijk kunnen. Het integraal persoonsgebonden budget gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
- We willen dat thuiszorg binnen één week geregeld wordt. Vooral voor ouderen en hun
directe omgeving moet dat voor verlichting gaan zorgen.
- We pakken de wachtlijsten aan. We gaan daarom als gemeente actief wachtlijstbeheer per zorgvorm voeren, zodat we vroegtijdig kunnen bijsturen.
- Het meedoen aan aanbestedingen kost enorm veel capaciteit bij zorgorganisaties. Daarom gaan we voor meerjarige samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders waardoor de budgetten, prestaties en effectiviteit beter te monitoren zijn.
- Ontzorg de mantelzorger en de vrijwilliger. We willen het makkelijker maken om
mantelzorgwaardering aan te vragen en te verlengen.
- Wij staan voor preventie en schuldhulp. Door effectieve preventie kunnen we voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is.
- Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie.
- Wij staan voor zorg en hulp voor kwetsbare groepen.
- We willen meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.
- We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan kleinschalige zorg die zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd is.
- De VVD Venlo wil geen onnodige medische keuringen voor mensen waarvan al bij de
gemeente bekend is dat ze een handicap hebben.
- Overgangen in het stelsel leiden tot problemen: zorg voor vloeiende overgangen. Dit geldt allereerst voor jongeren vanaf hun achttiende, maar denk ook aan mensen met forensische titel naar Wmo.