Zorg & Gezondheid.

Ontregel de zorg waar kan.

Doelmatige en passende zorg

Ondersteuning voor kwetsbare inwoners

Wij staan voor doelmatige en passende zorg én ondersteuning voor inwoners.

 • Ontregel de zorg in Venlo: minder papierwerk en minder regels.
 • Minder regels betekent meer tijd voor zorg en ondersteuning
 • Ontzorg én faciliteer de vrijwilliger en de mantelzorgers.
 • Als inwoners hun ondersteuning zelf kunnen regelen, moet dat ook makkelijk kunnen. Het integraal persoonsgebonden budget gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
 • We willen dat thuiszorg binnen één week geregeld wordt. Vooral voor ouderen en hun directe omgeving moet dat voor verlichting gaan zorgen.
 • We pakken de wachtlijsten aan. We gaan daarom als gemeente actief wachtlijstbeheer per zorgvorm voeren, zodat we vroegtijdig kunnen bijsturen.
 • Het meedoen aan aanbestedingen kost enorm veel capaciteit bij zorgorganisaties. Daarom gaan we voor meerjarige samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders waardoor de budgetten, prestaties en effectiviteit beter te monitoren zijn.
 • Ontzorg de mantelzorger en de vrijwilliger. We willen het makkelijker maken om mantelzorgwaardering aan te vragen en te verlengen.
 • Wij staan voor preventie en schuldhulp. Door effectieve preventie kunnen we voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is.
 • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie.
 • Wij staan voor zorg en hulp voor kwetsbare groepen.
 • We willen meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.
 • We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan kleinschalige zorg die zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd is.
 • De VVD Venlo wil geen onnodige medische keuringen voor mensen waarvan al bij de gemeente bekend is dat ze een handicap hebben.
 • Overgangen in het stelsel leiden tot problemen: zorg voor vloeiende overgangen. Dit geldt allereerst voor jongeren vanaf hun achttiende, maar denk ook aan mensen met forensische titel naar Wmo.

Wil je meer van bovenstaande speerpunten weten of ben je geïnteresseerd in onze andere standpunten? Lees hier ons uitgebreide en gehele verkiezingsprogramma.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, mail ons naar gr22@mijnvvdvenlo.nl #Doemee