Werk & Ondernemen.

Ruimte bieden voor de ondernemer, zonder allerlei regels.

Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Vanuit kansen en mogelijkheden

Wij staan voor een ondernemend Venlo

  • We willen de levendigheid van Venlo versterken door meer in te zetten op ‘de ondernemende inwoner’.
  • Een gastvrije binnenstad omarmt haar bezoekers door in te zetten op goede bereikbaarheid, een schone en mooie openbare ruimte en diverse winkelvoorzieningen
  • Het is van belang dat onze bedrijven- en industriegebieden vitaal en interessant blijven
  • De gemeente moet blijven waken voor een boeiend vestigingsklimaat voor jonge startup ondernemingen, studenten en wetenschappers
  • We streven naar zo min mogelijk vergunningen en vervangen deze door algemene regels
  • Bedrijven en particulieren die vastlopen in hun traject, moeten zich kunnen melden bij een gemeentelijke regisseur die doorzettingsmacht heeft
  • Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

De beste sociale voorziening is een betaalde baan.

  • We willen dat mensen meedoen in de samenleving en dat onze sociale zekerheid daarop is gericht.
  • De gemeente biedt gerichte begeleiding naar werk door meer persoonlijke dienstverlening.
  • Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. We activeren mensen in de bijstand door hen een tegenprestatie te laten leveren.

Wil je meer van bovenstaande speerpunten weten of ben je geïnteresseerd in onze andere standpunten? Lees hier ons uitgebreide en gehele verkiezingsprogramma.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, mail ons naar gr22@mijnvvdvenlo.nl #Doemee