Klimaat & Duurzaamheid

Wij staan voor een energietransitie vol slimme en duurzame oplossingen.

- De VVD Venlo wil dat de energietransitie en verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en ondernemers.
- We willen als VVD Venlo in de geest van het C2C-principe blijven handelen.
- We willen niet dat ons landschap verrommelt door bijvoorbeeld zonneweides in de natuur. Dit gaan we bereiken door het opmaken van een gemeentelijke energieladder.
- De VVD Venlo zet zich in voor snelle procedures voor voortvarende uitvoering van projecten, zoals bijvoorbeeld voor de noodzakelijke verzwaring van elektriciteitsnetten.
- We blijven daarbij ook oog houden voor energiebesparing. Als je het verbruik van energie omlaag kan, hoeft er ook niet nagedacht te worden over de opwekking ervan.
- Het is belangrijk om zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk te isoleren op een manier die voor iedereen haalbaar is. Daarom wil de VVD Venlo meer budget om isolatiemaatregelen richting energielabel B te stimuleren.
- Ook wil de VVD Venlo onderzoeken hoe een isolatiefonds kan worden opgezet om de
isolatiemaatregelen financierbaar te maken.
- De gemeente hoort zelf het goede voorbeeld neemt door het verduurzamen van
sportaccommodaties en gemeentelijk vastgoed.
- Voor inwoners gaan we het ook gemakkelijker maken om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken.