Cultuur & Sport

Wij staan voor een breed en gevarieerd cultuuraanbod voor alle leeftijden
- Evenementen en festivals zijn niet alleen goed voor de uitstraling van Venlo, maar hebben ook economische meerwaarde.
- We bieden de ruimte voor kleinschalige campings en leggen extra camperplekken aan in de verschillende dorpskernen en in de buurt van het stadscentrum, met als voorkeurslocaties in de nabijheid van de Maas.
- In afstemming met de bibliotheek willen we onderzoeken of we de functie van ‘de huiskamer van Venlo’ kunnen versterken door het stadsarchief bij de bibliotheek te betrekken.
- De VVD Venlo wil inwoners én toeristen beter informeren over de Venlose historie en haar erfgoed.

De VVD Venlo zet specifiek in op het lokale verenigingsleven voor alle leeftijden
- Wij willen een gemeentelijk verenigingsbeleid dat simpel, eerlijk en toegankelijk is.
- We belonen verenigingen die iets extra’s bijdragen voor de lokale gemeenschap. Daar bieden we extra gelden voor aan. We maken hiervoor een ‘bonusgids’ voor verenigingen
beschikbaar.
- De VVD Venlo vindt dat ieder dorp en stadsdeel recht heeft op een modern en fatsoenlijk gebouw (gemeenschapshuis) waar sociale voorzieningen plaats kunnen vinden.

Gemeente Venlo; waar we gezond zijn, sporten en bewegen
- Sport en spel verbindt, geeft zelfvertrouwen, ontspanning en bevordert een gezonde
levensstijl. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in
beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is.
- In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke
behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Venlo.
- We willen het aantal beweegparken in onze gemeente fors uitbreiden.
- Daarbij willen we ook meer spel- en sportfaciliteiten in de openbare ruimte plaatsen.
- De VVD Venlo wil topsport in de gemeente meer promoten.

- Voor de gemeente is VVV-Venlo een onmisbare waardevolle factor in de Venlose
gemeenschap.
- Een plek waar topsport en breedtesport al goed samenkomen, is de Venlose hockeysport. We vinden het daarom belangrijk om de fusie van de hockeyclubs af te ronden met de aanleg van een zesde hockeyveld.
- Grootschalige sportevenementen hebben Venlo de afgelopen jaren een flinke boost
gegeven. We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven die sport en bewegen stimuleren.